Tr63 Bölgesi Mekansal-İstatistiki Veri Tabanı Çalışması