Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik