Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Alınan 18 Yaş Altı Çocuk Sayısı