Eğitim Performans Değerlendirme Sunumu Yer, Tarih ve Saatleri