Eğitim Performans Değerlendirme ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar